Home | Hợp tác xuất khẩu lao động

Home | Hợp tác xuất khẩu lao động

Hợp tác xuất khẩu lao động

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

28-01-2021

Công ty có trung tâm đào tạo tại Hà Nội và Đà Nẵng., với đầy đủ vật chất hiện đại, đáp ứng tốt với việc đào tạo tiếng Nhật cho Thực tập sinh Nhật Bản. Công ty VNJ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Nhật ngữ trước và sau phỏng vấn, với các […]

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác xuất khẩu lao động. Công ty cổ phần đầu tư VNJ đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho người lao động và các Công ty nước ngoài. Công ty đã hợp tác đưa trên 600 thực tập sinh đi làm việc tại Nhật […]

Xem thêm

Call 1

02466 626 070

Zalo

02466 626 070

Call 2

02466 626 070