HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Công ty có trung tâm đào tạo tại Hà Nội và Đà Nẵng., với đầy đủ vật chất hiện đại, đáp ứng tốt với việc đào tạo tiếng Nhật cho Thực tập sinh Nhật Bản.

Công ty VNJ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Nhật ngữ trước và sau phỏng vấn, với các Thực tập sinh đã trúng tuyển, Công ty đảm bảo đạt trình độ N5 – N4 tùy theo yêu cầu của Xí nghiệp tiếp nhận.

Ngoài ra Công ty cũng rất chú trọng đến những hoạt động ngoại khóa giúp học viên hiểu biết thêm về phong tục tập quán, văn hóa Nhật Bản.

Bài viết liên quan