Home | VĂN HÓA NHẬT BẢN

Home | VĂN HÓA NHẬT BẢN

VĂN HÓA NHẬT BẢN

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ NHẬT BẢN

28-01-2021

1. Tàu điện tại Nhật luôn luôn đúng giờ ối với người Nhật, việc tuân thủ thời gian là điều rất quang trọng. Trẻ em tại Nhật Bản, ngay từ khi còn nhỏ, chúng luôn được dạy rằng hãy quý trọng thời gian. Ví dụ như khi có hẹn, chúng luôn được dạy rằng hãy […]

Xem thêm

Call 1

02466 626 070

Zalo

02466 626 070

Call 2

02466 626 070