CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNJ

Địa chỉ: Số 36 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Số ĐT: (+84)24 6662 6070

Email: xkld.jp@vnj.net.vn